មន្ត្រី​ជំនាញ​បាន​និយាយ​ប្រាប់​គេហទំព័រ Soha ឲ្យ​ដឹង​ថា ចង្កឹះ​ប្ញ​ស្សី​ដែល​ផលិត​នៅ​ប្រទេស​វៀតណាម​និង​ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​បាន​និង​កំពុង​ប្រើប្រាស់​សព្វថ្ងៃ​នោះ មាន​ដាក់​លាយ​សារធាតុ​គីមី​ពុល​ដើម្បី​ប្រឆាំង​ទៅ​នឹង​ដុះ​ផ្សិត​និង​សារធាតុ​ស្ពាន់ធ័រ ធ្វើ​ឲ្យ​ប៉ះពាល់​ដល់​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ដូច​ជា​វិលមុខ ចុក​ទ្រូង​និង​បេះដូង​ដើរ​មិនល្អ ៕