កន្លង​មក ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​បានឮ​តែ​គេ​និយាយ​ត​ៗ​គ្នា​ថា មាន​អង្ករ​ក្លែងក្លាយ​ធ្វើ​អំពី​ផ្លា​ស្ទីក ( Plastic) តែ​ប៉ុណ្ណោះ ។

ឥឡូវនេះ ព័ត៌មាន​អំពី​អង្ករ​ធ្វើ​ពី​ផ្លា​ស្ទីក​ពិតជា​កើត​មាន​មែន ដោយ​រោងចក្រ​របស់​យួន​មួយ​បាន​យក​ផ្លា​ស្ទីក​ផលិត​ជា​អង្ករ មាន​ទាំង​អង្ករខ្សាយ​ធម្មតា​និង​អង្ករដំណើប ។ នេះ​យោង​តាម​គេហទំព័រ Talk Network ៕

Comments

comments