បើដំឡើងថ្លៃមិនបាច់ពិភាក្សា តែបើ​ឲ្យចុះថ្លៃដូចអូសឫស្សីច្រាសចុង !

ពេល​នេះ​តម្លៃ​សាំង​តាម​ស្ថានីយ​នីមួយ​ៗ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា បាន​ចាប់ផ្ដើម​ឡើង​បន្តិច​ម្ដង​ៗ​ហើយ ជិត​ដល់​តម្លៃ​ដើម​កាលពីមុន​វិញ​ហើយ ។ កាលពី​តម្លៃ​សាំង​នៅ​លើ​ទីផ្សារ​ពិភពលោក​ចុះ​នោះ បែរជា​តម្លៃ​សាំង​នៅ​ស្រុក​ខ្មែរ​វិញ អត់​ចុះ​តាម​តម្លៃ​ទីផ្សារ​ទេ គឺ​ចុះ​បន្តិច​ម្ដង​ៗ​ដូច​អូស​ឫស្សី​ច្រាសចុង​អ​ញ្ចឹ​ង ហើយ​ការ​ចុះ​នោះ​ទៀត​សោត ទល់​តែ​លោក​រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម កោះ​សូម​អញ្ជើញ​មក​ប្រជុំ​ពិភាក្សា​បញ្ចុះតម្លៃ​ប្រេង ។ តែ​ដល់​ពេល​នេះ ចាប់ផ្ដើម​ឡើង​គ្រប់​ស្ថានីយ៍​ប្រេងឥន្ធនៈ អត់​បាំ​បាច់​អ្នក​ណា​កោះ​ប្រជុំ​ស្អី​ទេ ឡើង​ស្រេច​តែ​ចិត្ត ។ មិន​ត្រឹមតែ​ប៉ុណ្ណេះ តម្លៃ​សេវាកម្ម និង​ទំនិញ​ផ្សេង​ៗ​ទៀត ចាប់ផ្តើម​ឡើងថ្លៃ​ដែរ​ហើយ ដោយ​អះអាង​ថា មក​ពី​ប្រេងសាំង ឡើងថ្លៃ​ដែរ ។ គួ​រំលឹក​ថា នៅ​ក្នុង​ផែនការ​បញ្ចុះតម្លៃ​ប្រេង​នៅ​ក្នុងស្រុក​នេះ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម...