តិចអត់ដឹង ! ការធ្វើសៀវភៅស្នាក់នៅបញ្ជាក់ត្រឹមប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់

ក្រសួងមហាផ្ទៃ​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា បាន​សម្រេច​ផ្ទេរ​ការ​បញ្ជាក់​សៀវភៅ​គ្រួសារ​  លិខិតបញ្ជាក់​ទីលំនៅ​ផ្សេង​ពី​អធិការដ្ឋាន​នគរបាល​ស្រុក ខណ្ឌ មក​ចេញ​ត្រឹម​ប៉ុស្តិ៍​នគរបាល​រដ្ឋបាល​ឃុំ សង្កាត់​វិញ ។​

​ក្រៅពី​ការ​កែទម្រង់​ផ្ទេរ​ដែន​សមត្ថកិច្ច​ខាងលើ ក្រសួងមហាផ្ទៃ ក៍បាន​សម្រេច​ផ្ទេរ​សមត្ថកិច្ច​ពី​ស្នងការ​នគរបាល​រាជធានី ខេត្ត ជូន​ទៅ​អធិការ​នគរបាល​ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ ក្នុង​ការ​ពិនិត្យ សម្រេច​ផ្តល់​សៀវភៅ​គ្រួសារ ទុតិយតា​សៀវភៅ​គ្រួសារ ការ​ប្រែប្រួល​នៃ​សមាជិកគ្រួសារ និង​ការ​កែ តម្រូវ​ទិន្នន័យ​ក្នុង​បញ្ជី​គ្រួសារ​ស្រប​តាម​លិខិត​បទដ្ឋាន​គតិ​យុ​ត្ត​កំណត់​ផង​ដែរ ។​

​នេះ​បើ​យោង​តាម​សេចក្តី​ប្រកាស​របស់​ក្រសួងមហាផ្ទៃ​ចេញផ្សាយ​ជា​សាធារណៈ​កាលពី​ថ្ងៃ​ទី​០១ កក្កដា ២០២០ ។​

​ក្រោយ​ការ​ចេញ​សេចក្តីសម្រេច​ផ្ទេរ​ដែន​សមត្ថកិច្ច​ក្នុង​ការ​បញ្ជាក់​សៀវភៅ​ស្នាក់​នៅ លិខិតបញ្ជាក់​ទីលំនៅ ការ​ប្រែប្រួល​នៃ​សមាជិកគ្រួសារ ក៍​ដូច​ជា​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ទីលំនៅ​ពី​អធិការដ្ឋាន​នគរបាល​មក​ប៉ុស្តិ៍​នគរបាល​រដ្ឋបាល​ឃុំ សង្កាត់ និង ពី​ស្នងការដ្ឋាន​នគរបាល​ខេត្ត ក្រុង មក​អធិការ​នគរបាល​ស្រុក ខណ្ឌ​ខាងលើ​នេះ ប្រជាពលរដ្ឋ​ជា​ច្រើន​បាន​សាទរ​និង​គាំទ្រ​ចំពោះ​កំណែទម្រង់​ដែល​នាំ​ដល់​ការ​កាត់​បន្ថយ​ការ​ចំណាយ​ពេលវេលា និង ថវិកា​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ ៕