តែរយៈពេល១៥០ថ្ងៃ តុលាការដោះដោយកាត់រឿងក្តីជិត៣ម៉ឺនរឿង

សំណុំរឿង​ព្រហ្មទណ្ឌ​ចំនួន ២៧៧០០ ស្មើនឹង​៧១% នៃ​សំណុំរឿង​ព្រហ្មទណ្ឌ​ដែល​កកស្ទះ ត្រូវ​បាន​ដោះស្រាយ​បញ្ចប់​ទាំង​នៅ​ក្នុង​ដំណាក់កាល​អយ្យការ ដំណាក់កាល​ស៊ើបសួរ និង​ដំណាក់កាល​ជំនុំជម្រះ ក្នុង​នោះ​មាន​សំណុំរឿង​ចំនួន​ជាង​១០៣០០ ស្មើនឹង​៨២% ត្រូវ​បាន​ជំនុំជម្រះ​រួចរាល់ ។

​នេះ​បើ​យោង​តាម​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​របស់​ក្រសួងយុត្តិធម៌​ចេញផ្សាយ​កាលពី​ថ្ងៃ​ទី ១៦ តុលា ២០២០​។​

​បើ​តាម​សេចក្តី​ប្រកាស​ដដែល សំណុំរឿង​ព្រហ្មទណ្ឌ​ដែល​ចូល​ថ្មី​ចំនួន​ជាង ២០២០០​សំណុំរឿង ស្មើនឹង​៦១% ក៏​ត្រូវ​បាន​សាលាដំបូង​រាជធានី​-​ខេត្ត​ទូ​ទាំង​ប្រទេស បាន​ដោះស្រាយ​នៅ​ក្នុង​រយៈពេល​១៥០​ថ្ងៃ​នៃ​យុទ្ធនាការ​ដោះស្រាយ​ការ​កកស្ទះ​សំណុំរឿង​នៅ​តាម​សាលាដំបូង​រាជធានី​-​ខេត្ត របស់​ក្រសួងយុត្តិធម៌ ចាប់តាំងពី​ថ្ងៃ​ទី ១៨ ឧសភា ២០២០​មក ៕