រថយន្ត​,​ផាស​អេប និង​ម៉ូតូ ដែល​គ្មាន​ស្លាក​លេខ បើ​មាន​បង្កាន់ដៃ​ពី​ក្រសួង​សាធារណការ គឺ​មិន​ផាកពិន័យ​ទេ

រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖ ទោច​ក្រ​(​ម៉ូតូ​)-​ត្រីចក្រយានយន្ត និង​រថយន្ត ដែល​មិន​ទាន់​បាន​ផ្លា​ក​លេខ ហើយ​មាន​បង្កាន់ដៃ​ចុះបញ្ជី ពី​ក្រសួង​សាធារណការ និង​ដឹក​ជញ្ជូន គឺ​មិន​ផាកពិន័យ​ឡើយ ។

សេចក្តីជូនដំណឹង​របស់​ស្នងការដ្ឋាន​នគរបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ ចំពោះ​យានយន្ត​គ្រប់​ប្រភេទ ដែល​មាន​បង្កាន់ដៃ​ធ្វើ​ស្លាក​លេខ​ពី​ខាង​សាធារណការ ទោះជា​មិន​ទាន់​បាន​ស្លាក​លេខ ក៏​ដោយ គឺ​មិន​ត្រូវ​បាន​ធ្វើការ​ផាកពិន័យ​ទេ ៕