សូមត្រៀមអាវរងា ! ធាតុអាកាសនឹងចុះត្រជាក់ដល់កម្រិត ១៦អង្សារ

ធាតុអាកាស​នឹង​ចាប់ផ្តើម​ចុះ​ត្រជាក់​លើក​ទី​១ ដោយ​ចាប់ពី​ស​ប្តា​ហ៍​ទី ១ ខែធ្នូ ដល់ ស​ប្តា​ហ៍​ទី ៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០២០ ក្នុង​នោះ​បណ្តា​ខេត្ត​ក្នុងភូមិ​សាស្ត្រ​តំបន់​ជួរ​ភ្នំ​ដងរែក និង​ខ្ពង់រាប​ភាគ​ឦសាន សីតុណ្ហភាព​អប្បបរមា នឹង​ធ្លាក់​ចុះ​មក​នៅ​ក្នុង​រង្វង់​ពី ១៨°C ទៅ ២១°C និង​រាជធានី​ខេត្ត​ដទៃ​ទៀត សីតុណ្ហភាព​អប្បបរមា​ក្នុង​រង្វង់​ពី ១៩ °C​ទៅ ២២°C ហើយ​ចុះ​ត្រជាក់​លើក​ទី​២ ចាប់ពី​ស​ប្តា​ហ៍​ទី ៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០ ដល់​បំណាច់​ខែមករា ឆ្នាំ ២០២១ ដោយនៅ​ក្នុងភូមិ​សាស្ត្រ​ជាប់​តំបន់​ភ្នំ និង​តំបន់​ខ្ពង់រាប​ភាគ​ឦសាន សីតុណ្ហភាព​អប្បបរមា អាច​នឹង​ធ្លាក់​ចុះ​មក​នៅ​ក្នុង​រង្វង់​ពី ១៦°C ទៅ ១៩°C និង បណ្ដា​ខេត្ត​ដទៃ​ទៀត សីតុណ្ហភាព​អប្បបរមា នៅ​ក្នុង​រង្វង់​ពី ១៨°C ទៅ ២១°C ។​

​នេះ​បើ​យោង​តាម​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ស្តី​ពី​ស្ថានភាព​អាកាសធាតុ​ចុះ​ដ្ងៃ​ទី​២៣ វិច្ឆិកា ២០២០ របស់​ក្រសួង​ធនធានទឹក​និង​ឧតុនិយម ។​

​បើ​តាម​សេចក្តី​ប្រកាស​ដដែល​បាន​ពន្យល់​ពី​មូលហេតុ​ដែល​ធាតុអាកាស​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ចុះ​ត្រជាក់​ខាងលើ​ដោយសារ​ឥទ្ធិពល​នៃ​បាតុភូត ឡា​នី​ណា (La Nina ) បាន​ធ្វើ​ឱ្យ​ជ្រលង​សម្ពាធ​ខ្ពស់​ពី​ប្រទេស​ចិន រុញ​ចុះ​មក​ក្រោម​ខ្លាំង និង​គ្របដណ្ដប់​មក​លើ​កម្ពុជា​នៅ​ក្នុង​រយៈពេល​ពី​ដើមខែ​ធ្នូ ២០២០ ដល់​ដំណាច់​ខែមករា ២០២១ ៕