លោក ស ខេង និង អ្នកផ្ទះលោកជិត១០០នាក់ មិនមានមេរោគកូវីដ១៩

លោក​ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ស ខេ​ង រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងមហាផ្ទៃ បាន​មាន​ប្រសាសន៍​ក្នុង​សារ​តេ​ក្រាម នៅ​យប់​ថ្ងៃ​ទី​២៩ វិច្ឆិកា​នេះ​ដោយ​លោក​បញ្ជាក់​ថា «​តាម​ព័ត៌មាន​ពី​លោក​ជំទាវ អនុរដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងសុខាភិបាល បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា ផ្ទះ​ខ្ញុំ​ជាង​៩០​នាក់ យក​សំណាក​ទៅ​អវិជ្ជមាន​ទាំងអស់ ហេ​ី​យ​អត់​ឃេ​ី​ញ​អ្នក​វិជ្ជមាន​ទេ ដែល​នេះ​ជា​ជំហាន​ដំបូង ហេ​ី​យ​នៅ​ត្រូវ​ធ្វេ​ី​ពីរ​ដង​ទៀត​»