លោក ហ៊ុន សែន ប្រាប់លោកទៀ បាញ់ យកតំណក់ប្រេងដំបូងទៅតម្កល់ក្នុងវិមានឈ្នះ ឈ្នះ

លោកនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន បញ្ជា​ខាងលើ​នេះ បាន​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ក្នុង​ការ​ផ្សាយ​ផ្ទាល់​ស្តី​ពី​ព្រឹត្តិការណ៍​សហគមន៍​២៨​វិច្ឆិកា និង ស​មិ​ទ្ឋ​ផល​កើតឡើង​ក្រោយ​នយោបាយ​ឈ្នះ ឈ្នះ នា​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​២៩ ធ្នូ ២០២០ ។​

​បើ​តាម​លោក ហ៊ុន សែន ការ​យក​តំណក់​ប្រេង​ដំបូង​ទៅ​រក្សា​ទុក​ក្នុង​វិមាន​ឈ្នះ ឈ្នះ ព្រោះ​តំណក់​ប្រេង​ដំបូង​នេះ​វា​កើត​ចេញពី​នយោបាយ ឈ្នះ ឈ្នះ របស់​លោក ៕